Kursus Information

Tid og sted:

Pris

9.950 DKK (ex. moms)

Din træner

TMAP: High-Perf. Quality Engineering

Om Kurset

Udførelse af kvalitetsikrings- og test-aktiviteter i en organisation kræver en bred vifte af viden og færdigheder. Dette kursus klæder QA og test professionelle på til at kunne udføre disse aktiviteter.

 

Hvad får du ud af kurset

I dagens IT-verden forventes IT teams at levere forretningsværdi og kvalitet i et højt tempo.
TMAP hjælper med at opnå dette ved at arbejde med indbygget kvalitet frem for udelukkende at fokusere på test.

Dette kursus er baseret på bogen ”Quality for DevOps teams” og TMAP-viden på  www.tmap.net.

 

Kursusoversigt

I løbet af dette kursus vil deltagerne (som typisk er QA- og testspecialister) få viden om og praktisk erfaring med følgende QA og test emner:

 • IT leverance modeller (inkl. DevOps og Scrum)
 • VOICE modellen til at opnå forretningsværdi i IT leverancen
 • CI/CD pipeline og værktøjer
 • QA & Test topics, så som:
  • Kvalitetsrisikoanalyse & test strategi
  • Acceptkriterier
  • Reviewing & pull requests
  • Test data management
  • Test eksekvering, undersøgelse & vurdering af resultater
  • Monitorering & opfølgning
  • Rapportering & alarmering
  • Infrastruktur & værktøjer
 • Kvalitetforbedringstiltag, såsom ‘Specification and Example’ og ‘Feature toggles’
 • Test design: Datakombinationstest, Tilstandovergangstest, Semantisk test, Elementær kombinationstest
 • Kvalitetskarakteristika

Kurset giver deltagerne mulighed for at få erfaring med disse emner gennem korte introduktioner, efterfulgt af relevante øvelser og giver god plads til at dele ud af erfaringer med andre deltagere. 

Under kurset vil deltagerne også øve sig på besvarelse af eksamensspørgsmål.


Du kan finde mere om TMAP certificeringerne på https://tmapcert.com

 

Eksamen

Eksamen til TMAP: High-performance quality engineering er en online multiple-choice eksamen med 40 spørgsmål på 90 minutter. Man skal svare korrekt på minimum 66% af spørgsmålene for at bestå.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der arbejder i high-performance IT leverance teams (fx DevOps og SCRUM) og er ansvarlige for eller stærkt involveret i kvalitetssikring såsom QA-fagfolk, testere, quality engineers, og driftsfolk.
Andre relevante roller kan inkludere forretningsanalytikere, product owners, udviklere, scrum mastere, agile coaches, etc.

 

Forudsætninger for deltagelse

For dette kursus kræves en basal viden om IT, team samarbejde og kendskab til agile arbejdsmetoder.
Der er ikke krav om specifikke certificeringer, men vi anbefaler på det kraftigste, at man først tager certificeringen i "TMAP: Quality for Cross-Functional teams".

 

Varighed
Kurset afholdes over 3 dage.
Eksamen varer 90 minutter.

 

Sprog

Undervisningen gennemføres på engelsk og pensum er på engelsk.

 

Tilmelding

Send en email til qacademy.dk@capgemini.com indeholdende navn, adresse, kontaktinformation, evt. virksomhed.