Kursus Information

Tid og sted:

20-02-23 – 21-02-23
Delta Park 40, 2665, Vallensbæk Strand
Kursus sprog: Engelsk
Tilmeld

Pris

8.900 DKK (ex. moms)

Din træner

ISTQB Foundation Level Agile Tester

Om kurset

Kurset giver dig indsigt i hvad der skal til for at teste og kvalitetssikre software i et agilt projekt. Du får en introduktion til, hvordan du er med til at skabe et godt samarbejde på tværs af det tværfunktionelle team, hvordan man optimerer arbejdsmetoden i det agile team, samt hvordan man kan planlægge og maksimere udbyttet af testindsatsen.

 

Hvad får du ud af kurset

Med ISTQB Agile Tester får du en solid forståelse for agil softwareudvikling og test i agile projekter. Du lærer om forskellige testteknikker og metoder og om forskellene mellem traditionelle og agile testmetoder.

Du får også indsigt i de roller og kompetencer en tester i agile projekter skal mestre. Du lærer om de værktøjer, der benyttes i agile projekter, og om at evaluere kvalitetsrisici og estimere testindsatser. Endelig får du kendskab til en terminologi indenfor test, der kan bruges på tværs af organistationer og teams.

Alt i alt, får du en professionel tilgang til området, der kan give dig mere indflydelse og åbne en karrierevej indenfor agile tests.

 

Kursusoversigt

ISTQB Foundation Level Agile Tester består af en kombination af teoretisk præsentation og praktiske øvelser. Øvelserne giver dig en forståelse for kursusmaterialet og fungerer som forberedelse til eksamen. Underviseren sætter teorien i en praktisk kontekst med eksempler fra den virkelige verden og gennem dialog med deltagerne.

På kurset kommer vi igennem

 • Grundlaget for agil softwareudvikling
  • Agil udvikling og det agile manifet
  • De agile principper
  • Tværfaglige teams
  • Tydlig og hyppig feedback
 • Grundlæggende agil test
  • Forskellen mellem test i traditionelle og agile metoder
  • Test og udviklngsaktiviteter
  • Arbejdsprodukter
  • Test og konfigurationsstyring
  • Muligheder for uafhængig test
 • Evaluering af kvalitetsrisici og estimering
 • Værktøjer i agile projekter
  • Opgavestyring og opfølgning
  • Kommunikation og informationsdeling
  • Software byg og distribuering
  • Konfigurationsstyring
  • Testdesign, implementering og afviklnig
 • Aspekter af agile metoder
  • Testbare user stories
  • Respektives
  • Kontinuerlig integration
  • Release- og iterationsplanlægning
 • Status på test i agile projekter
 • Roller og kompetencer for en tester i et agilt team
 • Agile testmetoder og teknikker
  • Testdrevet udvikling (TDD og BDD)
  • Agile testmetoder
  • De agile testkvadranter
  • Automatiseringspyramiden
  • Agil testpraksis
  • Definition of done
  • Testdesignteknikker i agile projekter
  • Udforskende test

 

Eksamen

Eksamen er 60 minutters multiple choice med 40 spørgsmål. Eksamen er på engelsk, og der tillægges 15 minutters ekstra tid såfremt engelsk ikke er dit modersmål, ialt 75 minutter. Der må ikke benyttes hjælpemidler udover ordbog. Læs mere om eksamen på: ISTQB eksamen.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet testere, testmanagere, projektledere og udviklere med interesse for softwaretest. Det forventes, at du har en grundlæggende forståelse for IT.

 

Forudsætninger for deltagelse

Kurset er en udvidelse til ISTQB Foundation. Derfor er det påkrævet, at kursister har certificeret sig i ISTQB Foundation.

 

Varighed

Kurset varer 2 dage, eksklusiv eksamen.
Eksamen varer en 1 time.

 

Sprog

Undervisningen kan gennemføres på dansk eller engelsk, pensum er på engelsk. Pensum til ISTQB Foundation Level Agile Tester kan hentes her.