Kursus Information

Tid og sted:

Pris

24.500 DKK (ex. moms)

Din træner

ISTQB Advanced Level Test Manager

Om kurset

Dette kursus er til dig som ønsker at udvide dine kompetencer indenfor teststrategi, teamledelse, planlægning og meget mere.

ISTQB Advanced Level Test Manager bygger oven på ISTQB’s grundlæggende Foundation Level-certificering.

 

Hvad får du ud af kurset

På kurset lærer du at definere testens overordnede mål samt at udarbejde en teststrategi for det system, som skal testes. Du får indsigt i udarbejdelse af test- og tidsplaner, samt hvordan du sikrer tilstrækkelige ressourcer til opgaverne.

Du lærer om teknikker og metoder til at planlægge dit næste testprojekt. Du får metoder til at udvælge, organisere og lede teams, herunder at styre kommunikationen i testteamet. Og du får kendskab til gruppesammensætning, dokumentation, estimering og risikostyring.

Derudover får du træning i forskellige metoder og teknikker, som du skal kunne beherske som Test Manager. Samtidig lærer du om en Test Managers rolle, ansvar og arbejdsopgaver.

 

Kursusoversigt

Kurset består af teoretiske gennemgange og praktiske øvelser, som løses både individuelt og i grupper. Øvelserne er baseret på projekt cases og opgaver, som forbereder dig til eksamen. Underviseren sætter teorierne ind i den virkelige verden via eksempler fra hverdagens projekter og gennem dialog med deltagerne.

På kurset vil du lære følgende emner

 • Testprocesser
  • Testplanlægning og kontrol
  • Testanalyse og -design
  • Testimplementering og afvikling
  • Evaluering af slutkriterier og rapportering
  • Testlukningsaktiviteter
 • Teststyring
  • Risikobaseret test og andre strategier for prioritering og tildeling af ressourcer
  • Testdokumentation og andre arbejdsprodukter
  • Test Politik, Test Strategi, Master Test Plan, Niveau Test Plan
  • Estimering
  • Definition og brug af testmetrikker
  • Den forretningsmæssige værdi af test
  • Distribueret, outsourcet og insourcet test
 • Reviews
  • Ledelsesreview og audit
  • Metrikker til reviews
 • Fejlhåndtering
  • Fejllivscyklus og softareudviklingslivscyklus
  • Fejlrapporteringsinformation
  • Vurdering af procesevne med fejlrapportinformation
 • Testprocesforbedring
  • Forbedring af testprocessen
  • TMMI, TPI Next, CTP og STEP
 • Testværktøjer og -automatisering
  • Valg af værktøj
  • Livscyklus for værktøjer
 • Personlige kvalifikationer og opsætning af testgruppen
  • Individuelle kvalifikationer
  • Dynamik i testgruppen
  • Testgrupper i større organisationer
  • Motivation
  • Kommunikation

 

Eksamen

Eksamen er 180 minutters multiple choice med 65 spørgsmål. Eksamen gennemføres på samme sprog som det valgte kursus. Såfremt du gennemfører eksamen på andet sprog end dit modersmål tillægges 45 minutters ekstra tid, ialt 225 minutter.
Der må ikke benyttes hjælpemidler udover ordbog.
Læs mere om eksamen på: ISTQB eksamen

 

Målgruppe

ISTQB Advanced Level Test Manager henvender sig til testkoordinatorer, testledere og andre, som er ansvarlige for at gennemføre testprojekter.

 

Forudsætninger for deltagelse

Kurset er et specialistkursus på advanced level i ISTQB’s kompetencemodel. Derfor er det påkrævet, at kursister har certificeret sig i ISTQB Foundation.

 

Varighed

Kurset afholdes over 5 dage fordelt som et modul af 3 dage og et modul af 2 dage. 

Der vil være hjemmearbejde 1-2 timer om dagen med repetition af dagens emner.

Der er mulighed for at få arrangeret en repetitions-dag, kontakt os for at høre nærmere.

Der ud over er der eksamen som varer 180 minutter (alt: 225).

 

Sprog

ISTQB Advanced Level Test Manager udbydes både som

 • Dansk undervisning med Dansk pensum
 • Engelsk undervisning med Engelsk pensum

ISTQB Advanced Level Test Manager pensum kan findes her

 

Tilmelding

Send en email til qacademy.dk@capgemini.com indeholdende navn, adresse, kontaktinformation, evt. virksomhed.